Välj inriktning:

Kvalitet & Miljöpolicy

Vårt kvalitetssystem är utformat i överensstämmelse med kraven i Svensk Standard SS-ISO 9001. Systemet består av den organisation, rutiner, de resurser, kvalifikationer som vi och våra medarebetare har. Tillsammans säkrar de att våra produkter och tjänster svarar upp mot de krav som är specificerade eller uttalade av våra kunder.

All vår personal är väl förtrogen med sin del av ansvaret för vår gemensamma kvalitetspolicy. Allt för kundens bästa.

Miljöpolicy

Masterventilation eftersträvar
att använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter
att beakta entreprenörers och leverantörers miljöpolicy
att källsortera överblivet material
att ständigt förbättra företagets miljöprestanda
att sätta arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet
Som framgår av vår miljöpolicy arbetar vi med
kretsloppstänkande och ständiga miljöförbättringar.

Vi Kvalitetssäkrar efter de grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare".

 www.fr2000.org/