Välj inriktning:

För fastighetsägaren

 

Som fastighetsägare har du många saker att hålla reda på och även skyldigheter att rätta dig efter. Underhåll av fastigheten innefattar inte bara ”vanligt underhåll” som målning, mindre reparationer m.m. utan också att takskyddet kräver underhåll och tillsyn.

Om du känner dig osäker på vad som berör just dig och din fastighet kan du kontakta oss på Mastervent som kontrollerar och besiktar ditt takskydd.

Lämpligt är att besiktiga innan eventell snöskottning (arbete på tak) skall utföras

Vi har 3st sakkuniga som kan utföra detta till er.                                                       länk till taksäkerhetskommittén


Sakkunniga för besiktning av taksäkerhet